Jaarstukken

Wij hebben in 2021 de werkzaamheden van VVV Laarbeek overgenomen. Om die reden ziet u onze jaarcijfers en –plannen vanaf 2022.

Na het verkrijgen van de definitieve subsidiebeschikking van de gemeente, wordt z.s.m. de jaarrekening van het achterliggende jaar opgemaakt. Deze wordt vervolgens ter verantwoording voorgelegd aan de gemeente. De jaarrekening wordt eveneens via onderstaande link voor belangstellenden toegankelijk gemaakt.

In 2022 en 2023 heeft de gemeente het subsidiebedrag vastgesteld op € 21.180,-.

2023

Jaarplan 2023

Verichtingen 2023

2022

Jaarrekening 2022

Jaarplan 2022

Financieel overzicht 2022

Verrichtingen 2022